Za Bengtom Pleijelom

                    Za Bengtom Pleijelom     Narodil sa 31. januára 1927, zomrel 31.októbra 2020 v Ulvesunde. Bol farár vo švédskej evanjelickej cirkvi, vysvätený za kňaza v roku 1952 a bol známy aj ako náboženský spisovateľ.     Pochádzal zo starobylej farárskej rodiny a preto s humorom pripomínal, že je farárom už od 16.storočia. Dlhé roky pôsobil pri Göteborgu ako farár a vedúci duchovného strediska Ah Stiftsgard v Ljungskile v Bohuslane. Spolu s manželkou Annikou ( sobáš: 1956, + 2010) viedol duchovné cvičenia, kurzy, prednášky, doma vo Švédsku, ale aj v zahraničí....

Štúdium na EBF Univerzity Komenského v Bratislave

ŠTÚDIUM NA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2019/2020 sa uskutoční prijímacie konaniedo nasledovných študijných  programov:  Evanjelická teológia  –  (5-ročné denné spojené magisterské štúdium): – s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v. – s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (3-ročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium) V akademickom roku 2019/20020 otvárame v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK  nasledovné možnosti kombinácií: s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúrys učiteľstvom maďarského jazyka a literatúrys učiteľstvom histórie s...

Možno príde aj Mikuláš

                            Možno príde aj Mikuláš  “Milosť a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde”. (Zjav.1, 4)             Keď vstupujeme do adventného času, ľudské srdcia akoby zrýchlili svoj tlkot. Začína doba očakávania Vianoc, čo pre kresťanov znamená potvrdenie prorockých slov o príchode Spasiteľa, ale aj nové očakávanie zasľúbenia: “Áno, prídem čoskoro”. Deti začnú očakávať chvíľu, keď príde “Ježiško”. Otázkou je, či budú čakať “na Ježiška” v duchu svetkého šlágru: “…copak nám letos nadelí”, alebo Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý...

Služby Božie na Branči – 2018

“Ako bolo na Branči”? – ozve sa občas otázka tých, ktorí z nejakého dôvodu v tomto roku na SLB neprišli. Odpovede bývajú všelijaké: Bolo dobre, – teplo, – tak ako vždy, menej ľudí ako bývalo,-  – fajn, ale brančský guláš už nebol, – aj Juraj Sarvaš bol… atp.          Poďakujme organizátorom z domáceho CZ a všetkým, ktorí prišli do spoločenstva viery, ale aj všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k osobitnej atmosfére SLB. Konajú sa v deň štátneho i cirkevného sviatku Konštantína a Metoda ( sv.Cyrila a Metoda), pri pomníku evanj.martýrov a galejníkov zo 17.storočia, vo velebnom chráme Božej...

ŠTÚDIUM NA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2018/2019 sa uskutoční prijímacie konaniedo nasledovných študijných programov: Evanjelická teológia  –  (5-ročné denné spojené magisterské štúdium): – s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v. – s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie   Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (3-ročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium) V akademickom roku 2018/2019 otvárame v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK, Fakultou telesnej výchovy a športu a Pedagogickou fakultou UK nasledovné možnosti kombinácií: – s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry – s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry – s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry – s učiteľstvom maďarského jazyka...

Vianočná banka starších žiakov (5)

Vianočné zvony (O8)  Čože tie zvončeky toľko vyzváňajú? tie iste radostnú správu pre nás majú! Zvončeky, zvončeky, čože to len máte? Aké nové zvesti toľko vyzváňate? 2. Som VIERA!Som ZVON toho mena! Nad celý svet je moja cena a večnosť zvieram v svojej dlani. Ja v živote i v umieraní spojujem nebesá i Zem a ľuďom záchranou byť chcem! Som jediná, čo zachraňuje pred Božím súdom posledným. Jak vlny mora čas náš plynie unáša ľudí morom tým, až naša loďka k prístavu sa blíži… No so mnou ti súd neublíži! Čo sám máš, to je iba klam, len prelud, vina,...

Zlato v Riu pre plavca z luteránskej školy v Južnej Austrálii

NA OH v Rio de Janeiro 11. augusta 2016 vyhral zlatú medailu pre Austráliu 18-ročný plavec Kyle Chalmers, ktorý je študentom luteránskej strednej školy Immanuel v Novar Gardens, predmestie Adelaide. Boli to preteky mužov na 100 metrov vo voľnom štýle. Jeho čas bol 47.58 sekund . Kyle získal na tejto olympiáde aj bronzovú medailu, ako súčasť  plávania voľným štýlom mužov 4×100 m . (www.lca.org.au)

Skončil sa Evanjelizačný týždeň v Dziengielowe, Poľsko

Pod heslom „Pritúlení“ sa 10. júla 2016 skončil deväťdňový evanjelizačný týždeň v poradí už 67.  Organizátori venovali pozornosť na silu potešenia, ktorú možno získať zo vzťahu medzi človekom a Bohom a vzájomne medzi ľuďmi. Hlavným kazateľom bol Dick Dowsett z Glasgova . Evanjelizácia pozostávala zo 6 prednášok,  35 seminárov, 2 cyklov dielní, 7 predstavení pre deti, 36 evanjelizačných stretnutí a  8 koncertov , ktoré využilo niekoľko tisíc účastníkov od 3 do 99 rokov. Pri organizácii programov a v službe pomáhalo 230 dobrovoľníkov. (www.luteranie.pl)