17 pokrstených utečencov

V sobotu 23. januára 2016 sa v cirkevnom  zbore SELK (Nezávislá evanjelicko-luteránska cirkev v Nemecku) konali večerné služby Božie v kostole Sv. Trojice v Steglitz. Na nich bola udelená sviatosť svätého krstu 17 mužom a ženám z Iránu a z Iráku, z toho trom deťom. 14 nato prijali aj sviatosť Večere Pánovej. Oznamuje to farár tohto cirkevného zboru na svojej stránke  facebooku – Gottfried Martens. (www.selk.de)

ISIS zničil kresťanský kláštor v Iraku

Svetová rada cirkví v Ženeve  ústami medzinárodného riaditeľa Petra Proveho pre agentúru epd  s odporom odsudzuje zničenie najstaršieho kresťanského kláštora v Iraku, kláštora svätého Eliáša neďaleko mesta Mossul . Islamský štát vykonáva genocídu obyvateľov a súčasne systematický  ničí aj kultúrne a náboženské miesta, ktoré nezodpovedajú ich radikálnym predstavám. Po sebe tak zanecháva „tabula rasa – čistý stôl“. Kláštor bol postavený pred 1400 rokmi. Ako ukazujú satelitné fotografie, kláštor zničili už v roku 2014 a zrovnali ho so zemou. OSN pravidelne odsudzuje tieto činy a nazýva ich vojnovými zločinmi. (www.ekd.de)

Nový projektový katalog GAW 2016

Spolok Gustava Adolfa v Nemecku (GAW) je organizáciou nemeckých protestantov v oblasti finančnej pomoci menšinovým evanjelickým a reformovaným cirkvám v Eurôpe , v Latinskej Amerike, Strednej Ázii a na Blízkom Východe. Tohtoročný katalôg obdahuje 139 projektov pre partnerské cirkvi vo vyše 40 krajinách. Plánuje sa vyzbierať za celý rok 1 milion 600 tisíc €, je to o 100 tisíc viacej ako vlani. Osobitný dôraz sa kladie na pomoc ecav cirkevnému zboru vo Fagaras, Rumunsko, kde je veľa starých ľudí a Rômov. Druhou prioritou budú dve presbyteriánske cirkvi v Sýrii , sýrska a arménska. V katalôgu sú zaradené aj projekty zo...

Archeológovia našli pečať judského kráľa Hiskiu

Izraelskí archeológovia oznámili, že pri vykopávkach pod Chrámovou horou v Jeruzaleme našli pečať judského kráľa Hiskiu. Je to prvé historické potvrdenie biblických správ o tomto judskom kráľovi. Hiskia vládol asi od 727 do 698 roku pred narodením Ježiša Krista. Bol to bohabojný kráľ. Dal opevniť jeruzalemské múry a dal vykopať pod vrchom 500 m tunel na zásobovanie vnútorného mesta čerstvou vodou z prameňa Gihon. Tunel je v súčasnosti sprístupnený pre návštevy turistov. (www.israelnetz.com)

Evanjelická cirkev v Bavorsku pomáha kresťanom v Sýrii

Evanjelicko-luteránska krajinská cirkev v Bavorsku poskytuje okamžitú pomoc v hodnote 200 tisíc Eur kresťanom v Sýrii, ktorých zo svojich domovov vyhnali teroristi Islamského štátu . Títo v minulých dňoch vyhnali zo svojich domovov asi 1200 kresťanských rodín z oblasti Khabour . Pri násilí bolo tiež zajatých asi 370 osôb. O ich osude nie je nič známe. Pomoc doručia cez kurdské územie v severnom  Iraku, ktoré susedí so Sýriou. Miestne cirkvi budú rozdeľovať nemeckú pomoc utečencom – potraviny, deky, matrace, odevy a hygienické potreby. (www.bayern-evangelisch.de)

Kresťania v Mosule vyhnaní zo svojich domovov. Islamisti v Isil značia ich domovy a plienia ich.

S arabským a perzským písmenom „nun“, kresťania po celom svete ukazujú svoju podporu prenasledovaným bratom a sestrám v irackom meste Mosul. Písmeno „nun“ v arabskej abecede sa stalo symbolom kresťanov v Mosule. „Nun“ je prvé písmeno slova „Nazaretský“, čo znamená, kresťan. ISIS totiž značia všetky kresťanské domy s týmto znakom, na znamenie, že tu žije kresťan – a že dom plánujú vyplieniť. Kresťania ktorí museli narýchlo ujsť si často nezobrali ani obuv, nieto ešte nejaký iný majetok. Dnes v tomto meste nežije jediný kresťan. Extrémistická organizácia ISIS, ktorá terorizuje a vyhnala všetkých kresťanov z mesta Mosul, kde žili 1600 rokov....

Modlitba za mier na nedeľu zoslania Ducha Svätého

Rímsky biskup František na nedávnej návšteve na Blízkom východe dohodol návštevu prezidentov Palestíny a Izraela v Ríme. Tá sa uskutoční dnes (8. júna 2014) a jej cieľom je pomodliť sa spolu za pokoj. Viac o jej programe na stráne www.tkkbs.sk. Prezident Svetového luteránskeho zväzu, biskup Munib A. Younan pri tejto príležitosti vyzval všetkých evanjelikov sveta, aby sa s ním spojili v modlitbe s pápežom Františkom a dvomi prezidentmi. Viac o postoji brata biskupa Younana na stráne www.lutheranworld.org. Marana tha!

Kresťania v Sýrii sa cítia byť čoraz viac ohrození útokmi islamistov

Ammán 6. septembra (TASR) – Sýrski povstalci sa v stredu zmocnili kresťanskej dediny Malúlá v strednej časti krajiny, ale už vo štvrtok sa z nej znova stiahli. Išlo o súčasť ich ofenzívy, ktorej cieľom je získať kontrolu nad strategicky dôležitou horou Kalamún severne od Damasku, v blízkosti hraníc s Libanonom. Do horskej dediny Malúlá, ktorá leží 1500 metrov nad morom, v stredu vstúpilo niekoľko povstaleckých brigád vrátane jednotiek Frontu an-Nusra, napojeného na teroristickú sieť al-Káida. Udalosť opísala agentúra Reuters. Podľa francúzskeho historika a znalca kresťanských dejín Sýrie Frédérica Pichona je posolstvo útoku na Malúlá jasné: povstalci chcú kresťanov zastrašiť a...

EKD chce zintenzívniť dialóg s inými náboženstvami

S ohľadom na Veľké jubileum Reformácie 2017 chce Evanjelická cirkev Nemecka (EKD)  zintenzívniť praktický dialóg s inými náboženstvami.EKD spolu s Evanjelickou akadémiou v Berlíne zorganizovala cestu moslimov, drúzov a kresťanov z Blízkeho a Stredného Východu po miestach reformácie v Nemecku. Hostia boli dojatí vplyvom reformácie na spoločnosť, kultúru, politiku a vzdelanie v Nemecku.Hosť z Egypta o.i. povedal: " Priali by sme si pre islam "egyptského Martina Luthera". (www.kirche-mv.de) 

LHM začala vysielať pre Blízky Východ

Rozhlasová misia Luteránskej cirkvi Misurskej synody LHM -Lutheran Hour Ministries (Služba luteránskej hodinky) začala na Pamiatku reformácie 31. okt.2011 vysielanie v arabčine pre Blízky Východ. Sídlom vysielania je Bejrut v Libanone. Vysiela sa jeden hlavný program týždenne a dva kratšie vstupy denne. Obsahom je zvesť evanjelia, biblické programy a korešpodenčné kurzy. Cieľovými poslucháčmi sú mladí ľudia v 10 okolitých arabských krajinách. LHM má po celom svete 31 medzinárodných centier. (www.lcms.org)