Kemping pre ev. mládež v Litve bude rozšírený

Evanjelická cirkev v Litve prikúpila pozemok pre rozšírenie plochy doterajšieho mládežníckeho kempu vo Vanagai  2,09 ha.  Tento kemp ev. mládeže je veľmi vyhľadávaný, teraz môže byť tu vybudované a vystrojené kempovanie pre ďalšie osoby. Financie na kúpu darovali evanjelici z USA, Kanady a Nemecka. Samotný Zväz Martina Luthera venoval na tento cieľ 2000 eur. (www.martin-luther-bund.de)

Zahraničná lotyšská cirkev zakladá prepošstvo v Lotyšsku

Po druhej svetovej vojne lotyšskí emigranti , ktorí ušli spod sovietskej nadvlády  v Lotyšsku na Západ, založili zahraničnú cirkev. Zbory sú nielen v Západnej Európe, ale aj v Severnej a Južnej Amerike, Austrálii a na Novom Zélande. Teraz táto cirkev zakladá prepošstvo v Lotyšsku. Na jeho čele je Carlis Zoll. Založenie sa konalo 31. mája 2016 v priestoroch univerzity v Rige. Zatiaľ sa hlásia k tejto organizácii štyri cirkevné zbory a deväť farárov. Miesto tu nájdu aj ženy, lebo táto cirkev ordinuje za duchovné aj ženy. (www.gustav-adolf -werk.de)

V Lotyšsku synoda Evanjelicko -luteránskej cirkvi odmietla ordinovať ženy

Synoda  Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Lotyšsku schválila rozhodnutie počtom hlasov 201 z  282 , že v tejto cirkvi sa nebude uplatňovať ordinovanie žien za duchovných. V tejto cirkvi sa ženy ordinovali v rokoch 1975 – 1985 a v rokoch  1989 – 1992. S nastúpením do úradu arcibiskupa Janasa Vanagsa v roku 1993 , ktorý je pevným zástancom biblickej vernosti a apoštolskej tradície a odmieta duch času a genderovú ideológiu, ordinovanie žien sa nepraktizuje.  Už pred hlasovaním nemecké farárky a niektorí predstavitelia evanjelických cirkví vyvíjali vysoký nátlak na Lotyšov, aby to nerobili. Teraz o to viacej schválenie ostro kritizujú. Lotyšská cirkev tak...

V Lotyšsku vlani najviac manželstiev uzavreli katolíci a evanjelici

Podľa oznámenia Ministerstva spravodlivosti Lotyšska v roku 2014 v Lotyšsku najviac manželstiev uzavreli v rím. katolíckej cirkvi – 985, na druhom mieste boli evanjelici a. v. –  889, hoci tu čísla nie sú úplné, lebo z celkového počtu cirkevných zborov 286 chýba hlásenie z 54 zborov. Za nimi nasledujú : pravoslávni – 195, baptisti – 119, adventisti – 13, metodisti – 6, staroverci  (pravoslávni starého obradu) – 3.

V cetre Rigy sa konajú ev. luteránske služby Božie v ruštine

V nedeľu 10. januára 2016 sa v Novom chráme sv. Gertrúdy v centre Rigy konali služby Božie v ruskom jazyku. Viedol ich duchovný ruského cirkevného zboru Zjavenia Pána Pavel Levuškan. Na bohoslužby prišli rôzni občania, ktorí sa zaujímajú o luteránsky duchovný život a ovládajú ruštinu. Na bohoslužbe hral a spieval známy lotyšský kresťanský hudobník Andrej Vesnin. Služby Božie sa budú konať každú nedeľu popoludní o 16. 00 hodine. (www.baznica.info)

Umrel em. arcibiskup EELK Kuno Pajula

26. novembra vo veku 88 rokov zomrel emeritný arcibiskup Estónskej evanjelicko-luteránskej cirkvi Kuno Pajula. Pochádza z roľníckej rodiny, po skončení základnej a strednej školy bol počas nemeckej okupácie internovaný v tábore. V rokoch 1949 – 1959 absolvoval Teologický inštitút. Ako duchovný pracoval v meste Narva a Tallin. Roku 1987 ho konzistórium zvolilo za arcibiskupa. V tejto funkcii slúžil sedem rokov. V r. 1983- 1992 bol členom ústredného výboru SRC. Za vernú prácu v cirkvi dostal viacero vyznamenaní. 55 rokov žil v manželstve s Helgou Mägiga, s ktorou mali dve dcéry. Jeho pohreb bude v katedrále v Talline 6. decembra a...

Nový preklad Biblie v Lotyšsku

V sobotu 13. októbra 2012 bola v Rige a v troch ďalších lotyšských mestách predstavená Biblia v novom lotyšskom preklade. Slávnosť v Rige začala  službami Božími v Dóme. Po nich bola prezentácia nového prekladu. Lotyšská biblická spoločnosť oznámila, že tento nový preklad sa pripravuje aj v elektronickej podobe. Do užívania ho uvedú v priebehu roka 2013. (www.lelb.lv)

Posvätili nový kostol v Litve

 V sobotu 14, júla 2012 sa v kúpeľnom 18 tisícovom prímorskom meste Palanga na severozápade Litvy zišli veriaci evanjelici z Litvy ako aj asi 20 domácich  i zahraničných duchovných (USA, Nemecka a Lotyšska) na slávnosti posviacky nového lut. Božieho chrámu. V Palange bol chrám do roku 1938, kedy zhorel do tla. Po sovietskej okupácii sa cirkevný zbor neobnovil. Stalo sa tak až v r. 1993. Veriaci si kúpili na bohoslužby dom, kde sa schádzali pravidelne až po tento deň. Najskôr bola tu slávnosť poďakovania za túto službu a rozlúčka. Potom sa prítomní v procesii vydali k novému chrámu, kde biskup...

Počty cirkevných sobášov a vojenských duchovných v Lotyšsku

 Podľa údajov Ministerstva spravodlivosti Lotyšska v r. 2011 uzavrelo sobáš cirkevným spôsobom 1172 párov. Najviacej bolo uzavretých v luteránskych chrámoch –  741 párov, po nich sú pravoslávni – 321, baptisti -83, adventisti – 13. Uviedla to agentúra Delfi. V armáde r. 2011 slúžilo spolu 35 vojenských duchovných. Najväčší počet majú luteráni – 14, nasledujú letniční – 9, baptisti-8, adventisti -3, staroobradníci -1.Údaje o katolíckej cirkvi sa neudávajú.  (www.baznica.info)

Počet luteránov v Lotyšsku vzrástol

 Podľa údajov departamentu odvetvovej politiky Ministerstva spravodlivosti Lotyšska v r. 2011 náboženské organizácie, obce a zbory mali spolu 1 110 154 osôb. V štatistike nie je zahrnutá rímskokatolícka cirkev, lebo na ňu sa nevzťahuje nariadenie vlády o pravidelnom ročnom hlásení údajov. Podľa vlastných údajov tejto cirkvi sa počet jej  členov odhaduje na 500 tisíc. Podľa ministerstva prudko vzrástol počet členov Evanjelicko-luteránskej cirkvi Lotyšska. Kým v r. 2010 mala cirkev 431 447, v r. 2011 vzrástol počet na 708 773. Treťou konfesiou čo do veľkosti sú pravoslávni. Ich úpočet je nezmenený – 370 tisíc osôb.  www.baznica.info)