Stretnutie kresťanov v Budapešti

Od 7. do 10. júla 2016 sa v hlavnom meste MR Budapešti konalo stretnutie kresťanov pod názvom „Vy ste soľ zeme“ Mt 5. Hostiteľkou a organizátorkou bola Evanjelická cirkev v Maďarsku spolu s Ekumenickou radou cirkví v Maďarsku. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia zo 14 cirkví Maďarska , Rakúska, Nemecka, Poľska, Česka a Slovenska. Podujatia tohto druhu sa konávajú od roku 1991. (www.gustav-adolf-werk.de)

Kresťania zo Severnej Kórey v MR

23.-26. mája 2016 sa v Maďarsku na pozvanie Ekumenickej rady cirkví MR nachádzala na návšteve skupina 20 mladých kresťanov pôvodom zo Severnej Kórey, teraz žijúca v jednom kresťanskom zbore v Južnej Kórei. Severná Kórea je ateistický štát. Ak sa úrady dozvedia, že niekto má Bibliu alebo rozpráva o svojej viere, zadržia nielen jeho , ale aj celú rodinu. Popravia ich alebo uvrhnú do koncentračného tábora. Mnohým kresťanom sa podarí ujsť do Číny alebo Južnej Kórei. Jeden mladý muž podal svedectvo o svojom živote. Ako 17 ročného ho vzali na vojenčinu. Vojenská služba je v tejto diktatúre 10 ročná. Odvelili ho na...

Zástupcovia EBF UK v Maďarsku

V dňoch 19. a 20. apríla 2016 v rámci pravidelných návštev fakúlt navštívila štvorčlenná delegácia EBF UK v Bratislave Evanjelickú teologickú univerzitu v Budapešti (EHE). Delegáciu viedol dekan Lˇ. Batka. Na týždenných službách Božích s Večerou Pánovou pre študentov slovo Božie zvestoval prof. Juraj Bándy. Prednášku o slobode kresťanov podľa Luthera predniesol dekan fakulty Ľ. Batka.  Hostia navštívili cirkevný zbor  Čemer, kde slúži ako zborová farárka spirituálka   EHE Agnes Pongyanszky. V zbore sa konala večerná pobožnosť, na ktorej poslúžili učitelia EHE. Slovenskí a maďarskí teológovia sa počas pobytu vzájomne informovali o stave vyučovania a výchovy na oboch učilištiach a o...

Okolo 20 nových kantorov v Maďarsku

V sobotu 9. apríla 2016 na záver zimného vzdelávacieho kurzu konali sa v Inštitúte pre vzdelávanie kantorov vo Fóte  Evanjelickej cirkvi v MR záverečné skúšky, ktoré úspešne vykonalo do 20 osôb. Stali sa tak pomocnými i riadnymi kantormi a obdržali vysvedčenia a osvedčenia o vzdelaní. Pred týmto aktom senior Adam Mekis posvätil tamojší organ, ktorý bol elektrifikovaný. (www.evangelikus.hu)

Provokácia pred centrálnym evanjelickým kostolom v Budapešti

Na Zelený štvrtok 24. marca 2016 vo večerných hodinách počas služieb Božích s Večerou Pánovou zorganizovala organizácia Pride Budapešť pred hlavným vchodom do evanjelického chrámu na Deákovom námestí v Budapešti provokáciu. Pár rovnakého pohlavia zahral divadielko uzavretia sobáša. Vymenili si obrúčky, bozkávali sa a vyhodili svadobnú kyticu, ktorú potom chytali. Túto provokačnú neprístojnosť odsúdili funkcionári a členovia tohto cirkevného zboru. Súčasne prípad odovzdali na riešenie policajnému zboru ako rušenie poriadku. (www.evangelikus.hu)

Evanjelici pomáhajú utečencom v Maďarsku

V utečeneckom tábore pri Röszke v Maďarsku, 8. septembra 2015 Szilvia Buzalová a Jana Gasperová, pracovníčky ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v spolupráci s Attilom Szpisákom, evanjelickým farárom v Slovenskom Komlóši, rozdali humanitárnu pomoc. Aktivita Evanjelickej diakonie sa uskutočnila z rozhodnutia Jána Gaspera povereného riadením Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Praktická pomoc bola poskytnutá pre viac ako 2 700 utečencov, ktorých počet naďalej stúpa. Týmto však naša služba pre nich nekončí. http://www.diakonia.sk/evanjelici-pomahaju-utecencom-v madarsku/ Informácia a fotografia prebratá z http://www.diakonia.sk Odporúčame obrátiť sa na Evanjelickú diakoniu s ponukou o pomoc. Vďaka vopred.

Biskup Milan Krivda v Gyori

V pondelok 23. marca t.r. zavítal do maďarského mesta Gyoru biskup ZD ECAV Milan Krivda. S tamojším biskupom Janosom Szemereiom a dozorcom ZD EC v MR Tamásom Mészarosom v priateľskom duchu rokovali o spoločných problémoch a plánovaných programoch. Po rokovaniach si spoločne prezreli vnútorné mesto a osobitne tzv. Insula Lutherana . Biskupa Krivdu sprevádzal Ján Podlesný ako tlmočník. (www.evangelikus.hu)