130 rokov ELCPNG – Evanjelicko – luteránskej cirkvi Papuy Novej Guiney

8.-10. júla 2016 boli na štadióne Sira Igantiusa Kilageho v Lae oslavy 130. výročia  založenia ELVPNG a 40. výročie jej samostatnosti. 12. júla 1886 prišiel nemecký misionár Johannes Flierl na východnú časť ostrova a založil tam prvú misijnú stanicu. Misijná práca bola veľmi ťažká a náročná, ale Pán prácu žehnal. Dnes má táto cirkev 1,2 milióna členov v 17 dištriktoch. Cirkev vydržiava 490 základných a stredných škôl, 81 zdravotných stredísk a nemocníc, má tri teologické ústavy, kde vychováva nielen farárov, ale aj misionárov,  cirkevných  hudobníkov, úradníkov. Od roku 1976 je jednou z dvoch členských cirkví SLZ. Druhou je Gutnius Lutheran...

Nový biskup ELCPNG

510 delegátov na 30. synode 15. januára t. r. zvolili po niekoľkých volebných kolách  za nového biskupa Evanjelicko luteránskej cirkvi v Papue Novej Guinei  (ELC PNG) Rev. Jacka Urameho. Oponentom mu bol úradujúci biskup G. Wenge. Delegáti zvolili aj zástupcu biskupa Rev. Lukasa Kedabinga a generálneho tajomníka cirkvi  Berharda Kaisoma.  Týmto aktom bolo vymené celé vedenie cirkvi. Ich inštalácia sa konala  14. marca t. r. v kostole sv. Andreja v Ampo.  Vykonal ju biskup Luteránskej cirkvi Austrálie John Henderson. Nový biskup má 47 rokov, bol predsedom Melanézskeho inštitútu v Goroka, pochádza z provincie Chimbu a je prvým obyvateľom vysočiny v tejto funkcii. Päť rokov...

Ordinácia v púšti

V nedeľu 15. novembra 2015 v Kiwirrkure, čo je najzápadnejšia lokalita Luteránskej cirkvi Austrálie , biskup LCA John Henderson ordinoval na kňaza 33-ročného domorodého Aborigéna , Johna Westa. John je hudobník , dokonalý lovec a schopný futbalista, je ženatý s Lorettou a spolu majú syna Tita. V tú nedeľu bolo počasie priaznivé, lebo sa schladilo na „púhych “ 40 stupňov Celzia. Dvojhodinové služby sa konali pod krásnym modrým nebom a medzi červeným pieskom dún púšte.  Kiwirkurra má asi 200 obyvateľov a je vzdialená do 700 km západne od Alice Springs.  Založená bola roku 1980 , kedy z púšte prišli poslední obyvatelia kmeňa Pintupi....

Konferencia CELC v Seoule, Južná Kórea

Wisconsinská evanjelicko-luteránska synoda (WELS) z USA a Evanjelicko-luteránska synoda (ELS), tiež z USA, boli hlavnými organizátormi konferencie konfesionálnych luteránskych cirkví v meste Seoul, Južná Kórea v dňoch 28.-30. okt. 2015. Konferencie sa zúčastnili členské cirkvi CELC (Council of the Evangelical Lutheran Churches) z regiónu Ázia a Oceánia. Hlavná téma bol Krst svätý. Prednášku k téme mal Rev. Takeshi Nidaira z Evanjelicko-luteránskej kresťanskej cirkvi v Japonsku. Na konferencii sa okrem diskusie k téme konali štúdia Písma, pobožnosti, bohoslužby, meditácie a vzájomné spoznávanie. Osobitným programom bolo stretnutie a rozhovory s veriacimi, ktorí žijú ako malé spoločenstvá v ilegalite alebo v nekresťanskom obkľúčení. Záver tvorili...